Winactie

Zie jij tien verschillen in de strip? Doe mee en maak kans op één van de twee cadeaubonnen t.w.v. €45,- bij regionale fietscafé's van Visit Brabant óf vier entreetickets voor Kasteel Heeswijk t.w.v. €28,-!

Een snelfietsroute zorgt natuurlijk voor veel verschil op je fietsrit. Dat is ook te zien op de illustratie. Merk jij alle tien de verschillen op? Print het plaatje uit, omcirkel de verschillen en stuur op naar info@onsbrabantfietst.nl. Bij tien goede antwoorden maak jij kans op één van de lunchbonnen! 

Lees verder voor de voorwaarden van de winactie.Van Gogh fietstas

Actievoorwaarden

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en te verzilveren na bekendmaking van de winnaar. De huidige winactie loopt van 6 maart t/m 25 maart 2023 en op 28 maart maken we de winnaar bekend. Bekijk hieronder de overige winactievoorwaarden.

Na deze datum worden de winnaars bekend gemaakt op onze website, Facebookpagina en Instagrampagina. De winnaars ontvangen van ons persoonlijk e-mailbericht. Hierna wordt de prijs - een tegoedbon van Het Brabantse Fietscafé - opgestuurd. 

 

Actievoorwaarden:

1. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan deze winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Ons Brabant Fietst (onderdeel van VisitBrabant) behoudt zich het recht voor om een deelnemers zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of een deelname te weigeren, dan wel de prijs niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat een deelnemer één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

 

2. Deelname staat open voor personen, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van de organisatie Ons Brabant Fietst en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het social media account dat is gebruikt om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

 

3. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Ons Brabant Fietst kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

 

4. De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs.

 

5. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 

6. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Ons Brabant Fietst gerechtigd een andere winnaar te trekken.

 

7. Enkel prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of – bij onvoorziene omstandigheden – wordt een alternatieve prijs door Ons Brabant Fietst bepaald. De winnaar zal door Ons Brabant Fietst via loting worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

8. Wanneer Ons Brabant Fietst adresgegevens of andere specifieke informatie nodig heeft, is het de verantwoordelijkheid van de prijswinnaar om spoedig (via e-mail) te reageren (binnen drie dagen). Indien de prijswinnaar later reageert, kan Ons Brabant Fietst niet garanderen dat de winnaar prijs (bijvoorbeeld vrijkaarten) tijdig ontvangt of de prijs volledig kan verzilveren. Ons Brabant Fietst is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

 

9. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld, tenzij anders vermeld. Wanneer een prijs achteraf gewijzigd moet worden, dan is Ons Brabant Fietst hiervoor niet aansprakelijk.

 

10. Speluitslagen van Ons Brabant Fietst  zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Ons Brabant Fietst behoudt zich het recht voor om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

 

11. Ons Brabant Fietst of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door deelname, het onvermogen om deel te nemen of het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Ons Brabant Fietst (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Ons Brabant Fietst. Daarnaast kan Ons Brabant Fietst geen garantie afgeven dat de website altijd ter beschikking staat voor het gebruik hiervan.

 

12. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Ons Brabant Fietst. Daarbij verleen je – bij deelname aan een dergelijke actie van Ons Brabant Fietst – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Ons Brabant Fietst verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacyregelgeving behandeld.

 

13. In het geval dat de prijs betreft toegangskaarten voor filmfestivals, filmvoorstellingen of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

 

14. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Ons Brabant Fietst mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

 

15. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Ons Brabant Fietst gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

 

16. Ons Brabant Fietst is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

 

17. Ons Brabant Fietst is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

 

18. Ons Brabant Fietst is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat Ons Brabant Fietst  daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Ons Brabant Fietst  op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

 

19. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

 

20. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kun je een mail sturen naar info@onsbrabantfietst.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Ons Brabant Fietst  zal zo spoedig mogelijk reageren.

 

21. We gebruiken persoonlijke gegevens niet om (ongevraagd) andere informatie te sturen, alleen om contact met op te nemen indien je de winnaar bent van de desbetreffende prijs/actie. Persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor diensten waar jijzelf om hebt gevraagd. Mocht je nog vragen hebben of wil je jouw gegevens inzien, veranderen of laten verwijderen dan vragen wij je contact met ons op te nemen via info@onsbrabantfietst.nl.

 

22. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Ons Brabant Fietst behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen.

 

23. Met deelname aan deze winactie geef ik akkoord op maximaal twee nieuwsbrieven op het door mij aangegeven mailadres. Deelnemers die in het formulier de optie 'nieuwsbrief ontvangen' hebben aangevinkt kunnen zich te allen tijde afmelden voor de mailing.

loading...
Een moment geduld a.u.b.
Bij Sjees gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.