publicatiedatum: 8-4-2019

Mobiliteitsarmoede verzachten door fietsgebruik

Wat is mobiliteitsarmoede en wat is fietsarmoede?

auteur Angela van der Kloof

Met de veranderingen in het mobiliteitsdomein, waaronder de verschuiving van openbaar vervoer naar vraaggericht vervoer, komt er ook meer aandacht voor mobiliteitsarmoede. De rol van de fiets is daarin onderbelicht. Terwijl met de fiets de actieradius enorm kan toenemen op een gezonde en duurzame manier. In opdracht van de provincie Noord-Brabant (programma’s Mobiliteit en Versterken Sociale Veerkracht) voerden Mobycon en Zet in het najaar van 2018 een verkenning uit naar fietseninitiatieven in het kader van het verzachten van mobiliteitsarmoede.

De aanleiding voor deze verkenning ligt in de vraag ‘waar ligt de sleutel tot het verbinden van de domeinen fietsmobiliteit en sociale veerkracht om te komen tot fietsgebruik door mensen die in mobiliteitsarmoede leven?’. De centrale vraag in de verkenning was: ‘Hoe ontstaan fietseninitiatieven en wat zijn de factoren die de volhoudbaarheid bevorderen?’ De verkenning is uitgevoerd aan de hand van bureauonderzoek en interviews met fietseninitiatieven, fondsen die initiatieven steunen, onderwijsinstellingen in het verkeerskundige en sociale domein en verschillende gemeentelijke afdelingen.

Lees de hele verkenning online of via downloads, rechts van dit bericht.


loading...
Een moment geduld a.u.b.
Bij Sjees gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.