publicatiedatum: 12-10-2020

Fietsersbond Breda: "Fietsbepleit"

Afdeling Breda presenteert nieuw beleidsplan.

Gemeente uitgedaagd met deze visie aan de slag te gaan
auteur Ruud Janssens

 

Kort geleden heeft de afdeling Breda van de Fietsersbond een nieuw beleidsplan gepresenteerd. De afdeling heeft zich gebogen over de lijnen die ze als belangengroepering voor de fietsers in Breda willen gaan uitzetten. Het document, dat de toepasselijke naam Fietsbepleit heeft meegekregen is overzichtelijk en goed leesbaar: het is opgebouwd rondom 4 hoofdthema’s die ook passen in de Fietsvisie 2040, die de landelijke Fietsersbond eind vorig jaar gepresenteerd heeft.

De thema’s zijn: Ruimte en Leefbaarheid, waarbij vooral de fysieke ruimte voor het fietsen uitgewerkt wordt; Mobiliteit, waarin de fiets als belangrijk element van het totale mobiliteitssysteem wordt gepresenteerd; Gezondheid en Veiligheid, waarin vooral wordt ingegaan op de gezondheidsaspecten van de fiets, en waarin de veiligheid van het gebruik van de fiets een belangrijke plaats inneemt; en Fietsplezier, een aspect dat veel fietsers (willen) ervaren als zij op de fiets onderweg zijn.

In het Fietsbepleit worden vanuit de missie “Meer ruimte voor de fiets” concrete voorstellen gedaan om het fietsen in Breda naar een hoger plan te tillen. Verschillende voorstellen zijn gebaseerd op de wens om (het gebruik van) de auto in en naar het centrum terug te dringen. De automobilist wordt al jarenlang veel te nadrukkelijk uitgenodigd om naar de binnenstad te komen, getuige de verschillende grote parkeervoorzieningen in het centrum. Het inrichten van Transferia en Mobiliteitshubs aan de rand van de stad zou een goede stap zijn om automobilist te verleiden tot andere vervoerssystemen en daarmee de fietser meer ruimte te geven.

Tevens stelt de Fietsersbond een eenrichtings-auto-circulatiesysteem op de buitensingels voor: deze moeten een doorlopende fietsroute krijgen, al dan niet via inrichting als fietsstraat. De Fietsersbond pleit voor doorlopende stedelijke fietsroutes en vraagt daarbij aandacht voor barrières zoals de Noordelijke Rondweg, welke vanuit de enorme dagelijkse verkeersdrukte een zeer onveilige en lastig passeerbare hindernis vormt. Ongelijkvloerse kruisingen zijn naar de toekomst gedacht de enige structurele oplossing om de noordelijke wijken van Breda blijvend en veilig te ontsluiten.

Met het oog op de toenemende druk op het gebruik van fietsroutes en -paden stelt de Fietsersbond voor om alle toekomstig aan te leggen fietspaden vrijliggend en tevens 2-richtingen te maken. Tenslotte wil de Bredase afdeling de stad verder ontsluiten door middel van goede verbindingen met de verschillende omliggende gemeentes. Doorlopende, brede fietspaden, maar ook een netwerk van Snelfietsroutes naar Tilburg, Oosterhout, Moerdijkbrug, Zevenbergen Etten-Leur en Zundert moeten Breda als fietsvriendelijke gemeente op de kaart zetten. De begin dit jaar opnieuw ingerichte fietsallee naar Chaam en Alphen is daar een mooi voorbeeld van. Met de momenteel in de gemeenteraad voorliggende Mobiliteitsvisie staat Breda aan de start van een mooie trajectlijn. De Fietsersbond Breda hoopt dat de gemeente deze uitdaging durft aan te gaan.

Namens de Fietsersbond Breda,

Ruud Janssens,

Voorzitter.

 


Locatie
Stationsweg 61
Breda
Stationsweg 61
4811 AX
loading...
Een moment geduld a.u.b.
Bij Sjees gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.